صفحه اصلی
محصولات
تیرآهن

/​​​​​​​

/​​​​​​​

تیرآهن

تیرآهن ( beam ) در دو نوع بال پهن ( H ) و نیم بال پهن در بازار مصطلح و موجود است.
سایز تیرآهن ها از 12 تا 30 در بازار ایران موجود و مورد استفاده میباشد.
انواع تیراهن ها که از دو استاندارد جهانی ( IPE ,INP ) خارج نیستیند که با تصویر ذیل توضیح داده میشود.