صفحه اصلی
محصولات
نبشی

/​​​​​​​

/​​​​​​​

نبشی

نبشی ها ( Angels ) در بازار ایران از 25 * 25 تا 160 * 160 با گوشتی های ( ضخامت ها ) متناسب، غالباً 6 متری و بعضاً 12 متری، قابل دستیابی میباشند.
ناودانی ها ( UPN ) در بازار ایران از ناودانی 5 تا ناودانی 30 به متراژ 6 و 12 متری ، در انواع سبک و سنگین قابل دستیابی میباشد که البته از ناودانی 22 به بالا ناودانی وارداتی از روسیه و قزاقستان و غیره میباشد که به علت بالا بودن قیمت ، صادرات این اقلام غیرمنطقی است.